Follow us

ВІДПРАЦЬОВАНІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ: облік і утилізація

Сільськогосподарські підприємства мають в користуванні різні автотранспортні засоби і спеціальну сільськогосподарську техніку, які, як правило, працюють на бензині або дизельному паливі. Поряд з цими продуктами нафтопереробки для належної експлуатації таких авто і техніки також необхідні моторні оливи, які час від часу варто замінювати. А якщо мова йде про консервацію сільськогосподарської техніки на зиму, то зрозуміло, що її потрібно «до останньої краплі» звільнити від залишків палива та олив на цей період. І якщо залишки злитого палива можна без будь-яких перешкод використовувати в подальшому, то залишки злитих відпрацьованих олив вимагають особливого поводження.
Важливо пам’ятати, що за порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами на посадових осіб підприємства накладають адміністративний штраф в розмірі від 51 до 85 грн.
Споживачі оливи повинні щокварталу до 10 числа наступного місяця подавати в Держекоінспекції інформацію про стан поводження з відпрацьованими оливами за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 1221. Сказане обходить суб’єктів господарювання, які здійснюють заміну олив в транспортних засобах в пунктах заміни, оскільки для них надання такої інформації здійснюється добровільно.

З усього вищесказаного випливає наступне: кожне сільськогосподарське підприємство може вибрати два варіанти поводження з відпрацьованими оливами:
– або самостійно забезпечити їх утилізацію (при наявності власної матеріально-технічної бази і ліцензії на право здійснення господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами)
– або передати їх на утилізацію спеціалізованому підприємству.
Декларування відходів
Форма Декларації про відходи і Порядок її заповнення затверджені постановою КМУ від 18.02.2016 р .. № 118 (далі – Порядок № 118).
Згідно п.3 Порядку № 118 суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, один раз на рік – до 20 лютого року, наступного за звітним , подають декларацію про відходи. Підприємство, що має в своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, яка здійснює свою діяльність в різних регіонах, подає декларацію за місцем провадження діяльності.
Екологічний податок: платять його за відпрацьовані оливи
Нагадаємо, що згідно з пп.240.1.3 ПКУ та п.240.1 ст.240 ПКУ платниками податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів , включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони виконуються, зокрема, розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання).
Під розміщенням відходів розуміють постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл уповноважених органів ( пп. 14.1.223 ст.14 ПКУ). Тимчасове зберігання підприємством відпрацьованих олив не тягне до сплати екологічного податку.
У разі, якщо підприємства не мають договорів з комунальними або спеціалізованими підприємствами на утилізацію і захоронення відходів, вони також платять екологічний податок на загальних підставах.

Облік відпрацьованих олив
Відпрацьовані оливи сільськогосподарські підприємства можуть використовувати на власні потреби, наприклад, в якості палива для котлів або мастильної рідини для запчастин сільськогосподарської техніки. А можуть передати його на утилізацію спеціалізованому підприємству. Тому подальший облік відпрацьованих олив залежить від напрямку їх використання.
Якщо відпрацьовані оливи підприємство використовує у своїй господарській діяльності після їх злиття з автотранспортного засобу або сільськогосподарської техніки, то такі активи слід оприбуткувати на субрахунку 209 «Інші матеріали». Надходження цих активів також оформляють накладною на внутрішнє переміщення матеріалів (за формою № М-11).

За матеріалами БУХГАЛТЕРІЯUA  https://buh-ua.com.ua/uk/doc/53887/vdpratsovan-mastila-oblk-ta-utilzatsja